079-8888888 info@idealmatch.nl

Werving & Selectie

Als u dat wilt, neemt iDealMatch u het gehele traject uit handen, van profielschets tot onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. U bent ervan verzekerd dat u altijd in contact komt met de juiste kandidaat.

Uitzenden

Door bijvoorbeeld uitbreiding van activiteiten, ziekte of piekwerkzaamheden ontstaat behoefte aan flexibel inzetbare gekwalificeerde vakmensen. iDealMatch werft en selecteert personeel voor korte of langdurige projecten. U, als opdrachtgever, leent dit personeel in. Wij sluiten met de werknemer een uitzendovereenkomst af, met dezelfde rechten en plichten als een gewone arbeidsovereenkomst. U bepaalt wanneer deze overeenkomst eindigt.

Detacheren

Detacheren is een bijzondere vorm van uitzenden, waarbij de werknemer in dienst is van iDealMatch. Werknemer en bureau hebben een bijzondere arbeidsovereenkomst, de dagelijkse leiding en toezicht berusten bij de opdrachtgever. Na afloop van het dienstverband is het in principe niet toegestaan meteen bij de opdrachtgever in dienst te gaan.

two cranes and construction puzzle

 

In-house service

Bij bepaalde projecten kan het zinvol zijn om een gespecialiseerde consultant in huis te hebben. iDealMatch levert een deskundige en ervaren interim-professional, die namens uw organisatie optreedt en uw personeelsplanning efficiënt en zorgvuldig overneemt. U kunt er ook voor kiezen iDealMatch namens u te laten optreden bij de onderhandeling met andere bureaus, zodat u verzekerd bent van de scherpste tarieven. Op deze manier bespaart iDealMatch u tijd en geld.

Payrolling service

Als u zelf een geschikte kandidaat voor uw organisatie heeft gevonden, maar deze niet in uw eigen loonadministratie wilt opnemen, kunt u gebruik maken van onze payroll-service. Verloning & uitbetaling vindt plaats door iDealMatch Services, handelsnaam van Payroll Service Centre 200 BV. Dit bedrijf zorgt voor een zorgvuldige administratieve afhandeling en een duidelijke afrekening van gewerkte uren, inhoudingen, vakantiegeld, etc. Daarnaast verzorgen zij de verzuimbegeleiding bij ziekte. Eens per vier weken krijgen de werknemers een loonstrook en ook verstrekken zij de jaaropgave die nodig is voor de belastingaangifte. iDealMatch Services, handelsnaam van Payroll Service Centre 200 BV, is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) en NEN 4400 gecertificeerd en een deskundige partner voor opdrachtgevers en medewerkers.

Overstapservice

Doet u zaken met een uitzendbureau maar is de relatie door allerlei redenen niet optimaal? Terwijl u de ingeleende kracht(en) graag wilt behouden? iDealMatch biedt uitkomst: we nemen alle contractuele verplichtingen over, zonder dat het u extra tijd en geld kost.

Outplacement

Soms is het niet meer mogelijk om een bepaalde functie binnen een bedrijf te blijven vervullen of een werknemer voor de organisatie te behouden. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een organisatie kiest voor outplacement. Voorbeelden zijn het overbodig raken van een functie, of het vastlopen van de carrière. Maar ook bij reorganisatie of een arbeidsconflict is outplacement vaak een oplossing. Een gedwongen afscheid is altijd moeilijk, maar er is ook een positieve kant: de kans om helder te krijgen wat echt bij iemand past. Door onze kennis van de technische arbeidsmarkt is iDealMatch effectief bij outplacementtrajecten.

Reïntegratie

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt, bent u samen verantwoordelijk voor zijn of haar reïntegratie in het arbeidsproces. Soms is het geen optie meer om binnen de eigen organisatie te reïntegreren. iDealMatch kan behulpzaam zijn bij het vinden van nieuw perspectief en u helpen uw wettelijke verplichtingen na te komen.

Vergroot uw mogelijkheden en neem contact op met iDealMatch.