079-8888888 info@idealmatch.nl

Uitzenden

Door bijvoorbeeld ziekte of piekwerkzaamheden ontstaat behoefte aan flexibel inzetbare gekwalificeerde vakmensen. iDealMatch werft en selecteert personeel voor korte of langdurige projecten. Onze opdrachtgever (inlener) leent dit personeel in. Wij sluiten met de werknemer een uitzendovereenkomst af, met dezelfde rechten en plichten als een gewone arbeidsovereenkomst. De inlener bepaalt wanneer deze overeenkomst eindigt. Voor meer informatie, zie www.abu.nl.

Detacheren

Detacheren is een bijzondere vorm van uitzenden, waarbij de werknemer in dienst is van het detacheringsbureau. Werknemer en bureau hebben een bijzondere arbeidsovereenkomst: de dagelijkse leiding en toezicht berusten bij de opdrachtgever van het detacheringsbureau. Na afloop van het dienstverband is het in principe niet toegestaan meteen bij de opdrachtgever in dienst te gaan.

Werving & selectie

Login zoekt een vaste baan op niveau in de techniek? We zijn deskundig en betrokken bij het hele traject: van profielschets tot onderhandeling over arbeidsvoorwaarden. We hebben opdrachtgevers uit alle sectoren binnen de techniek en we doen er alles aan om samen de ideale match te maken. Vergroot je mogelijkheden en neem contact op met iDealMatch.

Executive Search

iDealMatch is thuis in de wereld van techniek. Onze expertise, marktkennis en netwerk stellen ons in staat de goede mensen te vinden, op elk niveau, in elke branche. We investeren in langdurige relaties met kandidaten in alle technische sectoren. iDealMatch behandelt alle opdrachten met de grootste discretie.

Overstapservice

Heb je het naar je zin bij je huidige opdrachtgever? Maar is de relatie met je formele werkgever (het bemiddelingsbureau) verstoord geraakt? Met iDealMatch behoud je je functie: we treden namens jou op en komen met de betrokken partijen tot een oplossing. Vergroot je mogelijkheden en neem contact op met iDealMatch.

Payrolling service

Verloning & uitbetaling vindt plaats door iDealMatch Services, handelsnaam van Payroll Service Centre 200 BV. Dit bedrijf zorgt voor een zorgvuldige administratieve afhandeling en een duidelijke afrekening van gewerkte uren, inhoudingen, vakantiegeld, etc. Daarnaast verzorgen zij de verzuimbegeleiding bij ziekte. Eens per vier weken krijg je een loonstrook en ook verstrekken zij de jaaropgave die je kunt gebruiken voor je belastingaangifte. iDealMatch Services, handelsnaam van Payroll Service Centre 200 BV, is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) en NEN 4400 gecertificeerd en een deskundige partner voor opdrachtgevers en medewerkers.