079-8888888 info@idealmatch.nl

Werven en selecteren is mensenwerk. Wij kijken dan ook verder dan een CV, wij kijken naar de mens achter de CV, dit is uiteindelijk uw nieuwe medewerker die het moet gaan doen. Competenties, ervaring en motivatie kunnen nog zo aansluiten bij uw organisatie, als de persoon niet in de cultuur past zal dit nooit in een duurzame stabiele arbeidsrelatie eindigen.

Werving en Selectie is voor ons dan ook niet alleen maar het koppelen van vacatures aan CV’s, voor ons is Werving en Selectie het integreren van een nieuwe medewerker in een (veelal) bestaande organisatie.

 

Wij bieden in onze  Werving en Selectie procedure dan ook een totaaloplossing door de volgende stappen zetten:

 

Inventarisatie

Tijdens de inventarisatie wordt gezamenlijk met u bekeken wat de in te vullen functie exact inhoudt en wat uw wensen zijn met betrekking tot de invulling van deze functie. Wij willen daarnaast ook de cultuur van de organisatie leren kennen. Wij zullen dan ook met een aantal toekomstige directe collega’s in gesprek gaan en meekijken om zelf te ervaren wat de cultuur op de afdeling is, wat wel en wat niet gewaardeerd wordt zowel op professioneel als op sociaal vlak.

 

Opstellen zoekprofiel

Aan de hand van de gesprekken met u en de directe collega’s zullen wij een zoekprofiel samenstellen en deze aan de u voorleggen, dit profiel zal altijd uit de volgende zaken bestaan:

– Functie- en cultuuromschrijving;Detailed consideration.

– Concept Vacature;

– Te gebruiken communicatie- en mediakanalen;

– Planning wervingscampagne.

 

Start wervingscampagne

Na uw akkoord zullen wij starten met de wervingscampagne.

 

Voorstellen geselecteerde kandidaten

Van alle ontvangen reacties op de wervingscampagnes zullen wij een selectie maken van personen die in aanmerking komen voor de functie. Deze personen zullen wij uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om na te gaan of de persoonlijkheid ook bij uw organisatie past. Daarnaast zullen wij altijd 2 referenties natrekken en deze in een referentieverslag aan u doen toekomen. De voorselectie zal daarna persoonlijk met u worden doorgesproken, wij zullen u daarnaast ook adviseren welke personen voor een tweede gesprek in aanmerking komen. Uiteindelijk zal u de kandidaten selecteren die op gesprek mogen komen.

 

Uiteindelijke keuze

Na de tweede gesprekken zullen wij de kandidaten met u doorspreken en adviseren bij het maken van de uiteindelijke keuze. Alvorens de nieuwe medewerker aan te nemen zullen wij tevens zorgen voor een “pre-employment screening” om er 100% zeker van te zijn dat u de juiste persoon binnenhaalt.